neurontin qt Igruschki

how many neurontin for high
X